Բաց պարապմունք – «Բանավեճը որպես ուսուցման մեթոդ» – Ձմեռային Ճամբար

Մասնակիցներ՝ 11-րդ դասարանի սովորողներ և հյուրեր

Օրը՝ – Հունվարի 22

Վարողներ՝ Մարիա Մարուքյան և Վիվիան Ղարիբյան

Թեման՝  Male and female roles in society

Ընդհանուր ակնարկ․ 

Ուսուցման ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկը բանավեճն է, որը թույլ է տալիս խթանելու սովորողների մոտիվացիան և քննադատական մտածողությունը: Այս մեթոդը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում սովորողների շրջանում: Սովորողները իրենք են ընտրում թեման, նախապես ուսումնասիրում այն, սովորում թեմային վերաբերող նոր բառեր և արտահայտություններ, կատարում թարգմանություններ, արտահայտում կարծիքներ թեմայի շուրջ: Ելնելով այդ քննարկումներից, կարծիքներից՝  սովորողները բաժանվում են թիմերի և ընտրում վարողներ: Ուսուցիչը, այստեղ կատարում է ուղղորդողի դերը:

Նպատակը․

Նման նախագիծեր վարելիս սովորողները ձեռք են բերում հետազոտական աշխատանք կատարելու հմտություններ, անձնական դիրքորոշում ունենալու և այն պնդելու, ինչպես նաև ուրիշի կարծիքը հարգելու հմտություն, անգլերենով հաղորդակցվելու, լեզվական հմտությունների, բանավոր խոսքի, քննարկումների, նոր բառապաշարի կարողությունների զարգացմանհմտություններ:

Ընթացքը.

Ստեղծել հարմարավետ, ազատ միջավայր: Աթոռները դասավորել այնպես, որը թույլ կտա ուսանողներին տեսնել եւ խոսել միմյանց հետ:

Հստակեցնել քննարկման կանոնները և նրանից սպասվող ակնկալիքները:

Տրամադրել քննարկումն ուղղորդող հարցեր և հիմնական մտքեր: Յուրաքանչյուր քննարկում պետք է ունենա սկիզբ, ընթացք և ավարտ:

Ցուցաբերել հարգանք բոլոր հնչած մեկնաբանությունների և հարցերի նկատմամբ:

Բերել օրինակներ արդեն անցկացրած բանավեճերից ցույց տալով դրանց առավելություններն ու թերություններն:

Մարիա Մարուքյան

Էլեն Սարատիկյան

Վիվիան Ղարիբյան

Վերա Նարիմանյան

Արդյունքը.

Վիվիան ղարիբյան

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s